1 jaar later

Er zijn dit jaar veel omgevingsvergunningen verleend en op steeds meer kavels beginnen de bouwwerkzaamheden. Het wordt een prachtige wijk!