Uitbreiding

In mei 2023 hebben wij alle (toekomstige) bewoners van Landgoed de Woldberg laten weten dat wij willen onderzoeken of wij de beoogde locatie van de golfbaan, ten noorden van het plangebied, kunnen herontwikkelen tot een nieuwe, groene en waterrijke woonwijk. Het initiatief biedt de mogelijkheid om in een deel van de ambitie te voorzien in de behoefte aan woningbouw conform de Woonagenda Steenwijkerland 2022. Het college heeft dan ook besloten om de mogelijkheid voor woningbouw op deze locatie in principe wenselijk te vinden en nader te laten onderzoeken.

De definitieve inrichting van het plangebied dient nader te worden afgestemd. Wij willen hierin graag zoveel mogelijk rekening houden met de ideeën en wensen van de bewoners van Landgoed de Woldberg en met name van de bewoners met direct zicht vanuit de woonkamer op deze locatie.

Op donderdag 1 juni 2023 heeft een door Landgoed de Woldberg georganiseerde informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarbij het onderzoek naar een mogelijke herontwikkeling van de golfbaan ten noorden van het plangebied van Landgoed de Woldberg centraal stond. De insteek van deze bijeenkomst was het gezamenlijk, met de bewoners met direct zicht, de wensen en mogelijkheden onderzoeken voor de herontwikkeling van het gebied tot een eventuele nieuwe woonwijk. Door H+N+S landschapsarchitecten is een presentatie gegeven over wie zij zijn, hoe zij werken en over de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Hierbij heeft HNS bestaande voorbeelden getoond waar inspiratie uit opgedaan kan worden t.a.v. architectuur, maar ook voorbeelden van verschillende landschappelijk inpassingen.

Op donderdag 7 juli 2023 heeft een tweede informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarbij H+N+S de concept tekeningen presenteerde omtrent het onderzoek naar een mogelijke herontwikkeling van de golfbaan ten noorden van het plangebied van Landgoed de Woldberg. De insteek van deze bijeenkomst was om de bewoners met direct zicht mee te nemen in de stappen die de afgelopen maand zijn gemaakt. Zo is H+N+S aan de slag gegaan met de feedback vanuit o.a. de gemeente, Landschap Overijssel en de bewoners met direct zicht en presenteerden deze concept tekeningen met daarop twee richtingen voor het landschappelijk kader. Tussendoor was er gelegenheid om vragen te stellen.

Op 31 augustus 2023 vond er een bewonersbijeenkomst voor alle bewoners van Landgoed de Woldberg plaats. Tijdens de presentatie werd het proces met de stappen die tot nu toe doorlopen zijn toegelicht door HNS Landschapsarchitecten. Op de avond zelf zijn er een aantal evaluatieformulieren ingevuld en ook hebben we daarna nog een aantal ingevulde evaluatieformulieren toegestuurd gekregen. Wij hebben de feedback op de formulieren samengevat en meegestuurd als onderdeel van ons onderzoek. Wij hebben de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek inmiddels bij de gemeente ingeleverd en gevraagd of het College van B&W wil instemmen met de verdere ontwikkeling van het gebied, waarna wij vervolgens een besluit nemen om deze herontwikkeling een vervolg te geven.

Mocht u ideeën hebben over de invulling van het gebied, dan horen we het graag via info@landgoeddewoldberg.nl.