Kavel 24 is verkocht

In november vond er via Elan Notarissen een optieverloting plaats voor kavel 24. Uit alle gegadigden werd een gelukkige uit Eesveen ingeloot en inmiddels is deze optie omzet in een getekende koopovereenkomst. Dit betekent dat bijna alle kavels aan het Eesermeer nu verkocht zijn. De kavels 25 en 73 zijn nog onder optie. Mocht een van de kavels nog vrijkomen en wilt u daarvan op de hoogte gesteld worden? Dan kunt u zich als belangstellende inschrijven via Kavel 25 – Landgoed de Woldberg of Kavel 73 – Landgoed de Woldberg.