Maaien van de watergangen in het vervolg door het waterschap

Op Landgoed de Woldberg zijn diverse watergangen aanwezig. Deze watergangen hebben als functie om water op te vangen of weg te laten stromen. Om te zorgen dat er in de watergangen hiervoor voldoende ruimte is, worden de watergangen jaarlijks gemaaid.

In de woonrijp fase van Landgoed de Woldberg zullen de watergangen overgedragen worden aan de Gemeente, waarna de Gemeente de watergangen weer over zal dragen aan het waterschap. In de afgelopen jaren heeft Landgoed de Woldberg voor het maaien van de watergangen gezorgd maar parallel is er met het waterschap gesproken over de overname van deze werkzaamheden omdat zij in de eindfase deze werkzaamheden ook uitvoeren.

Voor de zomer hebben we hierover overeenstemming met het waterschap bereikt, wat betekent dat zij vanaf dit maaiseizoen de maaiwerkzaamheden zullen uitvoeren. Voorwaarde hierbij is dat wij een inlaatplaats voor de maaiboot en een verzamelplaats voor het maaisel (waar het tijdelijk kan liggen) gaan aanleggen. We hebben na de zomer hiervoor opdracht gegeven en zijn inmiddels in de afrondende fase van de aanleg. De locaties zullen dan ook eind deze week opgeleverd worden. Hierna kan het waterschap de maaiwerkzaamheden uitvoeren. De exacte datum waarop dit plaats zal vinden is op dit moment nog niet bekend, maar het waterschap geeft aan dat dit zeker dit seizoen nog zal zijn. Vanaf nu zal het waterschap ook de werkzaamheden in hun jaarlijkse planning meenemen.