Nieuw beeldkwaliteitsplan Landgoed de Woldberg gepubliceerd

De gemeenteraad heeft dinsdagavond 21 december 2021 het nieuwe beeldkwaliteitsplan (BKP) voor Landgoed de Woldberg goedgekeurd. Hierdoor is er meer vrijheid binnen de architectuurstijlen toegestaan. Op dinsdag 2 februari 2022 is het nieuwe beeldkwaliteitsplan door de gemeente Steenwijkerland gepubliceerd en daarmee is het nieuwe toetsingskader ook van kracht. Het vorige BKP stamt uit 2005. Intussen is er veel veranderd. Naast traditionele materialen zijn ook moderne, bij woonhuisarchitectuur passende materialen toegestaan. Dit punt komt voort uit de noodzaak om de woningen gasloos en duurzaam te bouwen, waarvoor (beter isolerende) moderne materialen vaak een uitkomst bieden voor het halen van de energieneutrale doelstelling. Ook kunststofkozijnen worden in het BKP van 2021 mogelijk gemaakt, mits de vormgeving en maatvoering lijkt op houten kozijnen, waardoor de uitstraling niet verandert. De gemetselde beeldbepalende schoorsteen uit het BKP van 2005 is komen te vervallen. Uit oogpunt van duurzaamheid en gasloos bouwen is het eisen van een schoorsteen niet meer reëel. Joris Nogarede, eigenaar van een kavel met een huis in aanbouw, zei blij te zijn met het nieuwe BKP: “Wij steunen dit voorstel. Nu zijn er meer mogelijkheden en komt er wat meer diversiteit!”

Klik hier voor het beeldkwaliteitsplan