Stikstof geen probleem bij Landgoed De Woldberg!

De afgelopen maand is er door een adviesbureau ecologisch onderzoek uitgevoerd rondom de stikstofcrisis en de gevolgen voor het bouwen van woningen op Landgoed De Woldberg. De grote vraag voor de vergunningverlening was: komen de Natura2000 gebieden rondom het plan, zoals De Wieden, Weerribben en Drentsche Aa door de bouw in gevaar? De conclusie luidt van niet!

De door het RVIM gemaakte calculator (Aerius) is gebruikt om te berekenen hoeveel stikstof er in de nabijgelegen natura2000 gebieden terecht komt. Uit de berekening blijkt dat het projecteffect niet hoger is dan 0,00 mol N/ha/jr. en daarmee kunnen we aantonen dat er niet of nauwelijks uitgestoten stikstof in kwetsbare natuurgebieden terechtkomt.