Update bouwrijp maken fase 1

Half december is Roelofs begonnen met het bouwrijp maken van het plangebied. Met gemiddeld vier man wordt er hard gewerkt en is inmiddels de laatste hand gelegd aan de aanleg van de hoofdriolering van in totaal 2 kilometer. Volgende week wordt er begonnen met de aanleg van de hoofdleggers en het aanbrengen van de puinverharding. In maart is er asfalt beschikbaar voor de aanleg van de definitieve verharding, waarna het gebied bouwrijp gemaakt is.